De taken van een BHV’er

BHV’ers hebben een belangrijke functie binnen een bedrijf. Ze zijn verantwoordelijk voor het reageren op noodsituaties en het verlenen van hulp in tijden van crisis binnen een bedrijf. Of het nu gaat om het evacueren van mensen uit gevaar, het in actie komen bij brand, of het verlenen van eerste hulp. BHV’ers riskeren hun veel om mensen in nood te helpen. Laten we eens nader bekijken wat een BHV’ers moet kunnen.

Evacueren

Bij een noodsituatie is de eerste prioriteit voor een BHV’er het evacueren van degenen die in gevaar zijn. Dit betekent dat ze snel de situatie moeten kunnen beoordelen en bepalen hoe ze het beste mensen veilig uit het gebied kunnen evacueren. Dit kan inhouden dat ze instructies geven over hoe ze veilig kunnen blijven tijdens de evacuatie en dat ze degenen helpen die niet in staat zijn zelfstandig te evacueren.

Onderneem actie in geval van brand

Brandveiligheid is een cruciaal onderdeel van elk rampenbestrijdingsteam. BHV’ers moeten weten hoe ze moeten reageren als ze tijdens hun dienst een brand tegenkomen. Dit houdt in dat ze potentiële gevaren moeten kunnen herkennen, zoals brandbare materialen of brandbare vloeistoffen en onmiddellijk actie moeten ondernemen om de brand te beheersen of te blussen als dat nodig is. Het betekent ook weten wanneer het voor hen en anderen in de omgeving het veiligst is om te evacueren in plaats van te proberen de brand zelf onder controle te krijgen.

Eerste hulp verlenen

Een andere belangrijke taak van een BHV’er is het verlenen van eerste hulp als dat nodig is. Dit omvat het kunnen herkennen van tekenen van verwonding of ziekte en het snel reageren met de juiste medische behandeling, zoals het aanbrengen van drukverbanden of het zo nodig toepassen van reanimatietechnieken. Het betekent ook een basiskennis hebben van medische terminologie, zodat ze duidelijk kunnen communiceren met medisch personeel over welk type zorg nodig is voor elke patiënt. Tot slot moet een BHV’er kunnen reanimeren, dit leren zij tijdens een reanimatiecursus.

BHV’ers hebben een belangrijke taak – ze verlenen cruciale hulp in tijden van crisis binnen een bedrijf. Ze moeten snel kunnen reageren om de mensen om hen heen veilig te houden, wat betekent dat ze voorbereid moeten zijn op elke situatie die zich kan voordoen. Van het evacueren van mensen uit gevaar en het in actie komen bij brand, tot het verlenen van eerste hulp wanneer dat nodig is.

Meer info vind je op: aed-professionals.nl