De 4 voor- en nadelen van het huren van een bedrijfspand

huren van een bedrijfspand

Wanneer je van plan bent een bedrijfsruimte te huren, dan zijn er twee soorten: middenstandsbedrijfsruimten en overige bedrijfsruimten. Elke soort bedrijfspand heeft z’n eigen regels. Wij geven je de voor- en nadelen van het huren van een bedrijfspand.

Middenstandsbedrijfsruimten huren

Een middenstandsbedrijfsruimte laat zich omschrijven als een bedrijfspand dat publiekelijk toegankelijk is. Denk hierbij aan winkels, horecagelegenheden, garages, campings en hotels. In deze bedrijfspanden worden producten en diensten van het bedrijf direct geleverd aan de klant. Wanneer je zo’n soort bedrijfspand huurt, heb je recht op huurbescherming of termijnbescherming. Dat houdt in dat de verhuurder niet zomaar de huur kan opzeggen. Een middenstandsbedrijfsruimte mag je tien jaar (verdeeld in twee delen van vijf jaar) gebruiken, maar je kunt het ook voor een kortere periode huren. 

Daarnaast heb je recht op huurprijsbescherming. Dat betekent dat de verhuurder de huur in de tussentijd niet mag verhogen, tenzij jullie dat samen in het huurcontract vastleggen. Na die eerste periode van vijf jaar kun je met de verhuurder een nieuwe huurprijs afspreken, zoals een periodieke huurverhoging op basis van de consumentenprijsindexcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Wanneer je de huurovereenkomst wil opzeggen, heb je te maken met een opzegtermijn van minimaal 1 jaar en dien je dit schriftelijk te doen.

Overige bedrijfsruimten huren

Overige bedrijfsruimten laten zich omschrijven als andere dan bovengenoemde bedrijfspanden. Je kunt hierbij denken aan kantoren, fabrieken en pakhuizen. Wanneer je zo’n soort bedrijfspand huurt, heb je geen recht op huur(prijs)bescherming. De huurprijs en de huurprijsverhogingen leg je samen met de verhuurder vast in het huurcontract. 

Wanneer je de huurovereenkomst wil opzeggen, heb je te maken met een opzegtermijn die gelijk is aan jouw betalingstermijn. Dat betekent dat wanneer je maandelijks huur betaalt en dat je minimaal een maand van tevoren de huur moet opzeggen, tenzij er een andere opzegtermijn in het huurcontract is afgesproken. 

Voordelen van een bedrijfspand huren

Behalve het recht op huur(prijs)bescherming in het geval van het huren van middenstandsbedrijfsruimten, kunnen we stellen dat je met het huren (in plaats van het kopen) van zo’n bedrijfspand ook flexibeler bent. Het opzeggen van de huur van het bedrijfspand gaat immers vaak sneller dan het verkopen van een bedrijfspand. Daarnaast zijn grote onderhoudskosten in principe niet voor eigen rekening, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt. Een ander voordeel van het huren van een bedrijfspand is dat het minder beslag op het eigen vermogen legt. 

Bedrijfspand huren: de nadelen

Wanneer we kijken naar de nadelen van het huren (in plaats van het kopen) van een bedrijfspand, dan kunnen we stellen dat je niet kunt profiteren van een eventuele waardestijging van de bedrijfsruimte. Daarnaast is het zo dat de verhuurder (en niet jij) veelal de voorwaarden stelt. Een ander nadeel van het huren van een bedrijfspand is dat de ontwikkeling van de huurprijs onzeker kan zijn. Verder heb je voor al dan niet ingrijpende bouwkundige aanpassingen van het pand meestal medewerking of toestemming van de verhuurder nodig.

Een bedrijfsmakelaar is specialist in eerdergenoemde bedrijfshuisvesting. Of je nu een bedrijfsmakelaar Arnhem, Zwolle, Deventer of Doetinchem zoekt: zij helpen je graag om het juiste pand te vinden voor de juiste huur- of (als je toch liever koopt) koopprijs.