Een cursus bedrijfshulpverlening voor beginnende ondernemers

Als je nog niet zo lang geleden een bedrijf bent gestart of maar een klein aantal werknemers in loondienst hebt is het misschien toch tijd om eens te denken over een cursus bedrijfshulpverlening. Jij bent namelijk verantwoordelijk voor hun veiligheid. Dat betekent dat jij er voor moet zorgen dat zij weten wat ze moeten doen in geval van nood. En ‘nood’ is meer dan het aanleggen van een verbandje. De werknemers moeten weten hoe ze het pand moeten ontruimen, hoe ze eventueel een brand moeten blussen en hoe ze eerste hulp moeten verlenen aan slachtoffers.  Dit kunnen slachtoffers zijn als gevolg van een calamiteit zoals een bedrijfsongeval of brand. Maar het kan ook zijn dat één van je werknemers een hartaanval krijgt of op onverklaarbare wijze benauwd wordt. Dan is het heel belangrijk dat je werknemers weten hoe ze bepaalde verschijnselen moeten herkennen en interpreteren én hoe ze er mee om moeten gaan. Want voordat de ambulance komt zijn er meestal wel een aantal kostbare minuten verstreken. En juist die eerste minuten zijn cruciaal voor de overlevingskansen van het slachtoffer. Dus geef je werknemers snel een cursus bedrijfshulpverlening, dan is men altijd op alles voorbereid.

naamloos

Een minimale investering met maximaal resultaat

Als werkgever kun je heel voordelig zo’n cursus aanbieden. Veel zorgverzekeraars zullen namelijk mee willen betalen aan een cursus bedrijfshulpverlening. Het immers een hele nuttige vorm van preventie waar zij uiteindelijk de vruchten van plukken. Je krijg de cursus dus meestal voor een deel en in sommige gevallen zelfs helemaal vergoed. Een minimale investering maar met maximaal resultaat. En dat klinkt jou natuurlijk als muziek in de oren. Want ook al wil je jouw verantwoordelijkheden niet uit de weggaan, als kleine of beginnende ondernemer moet je wel op je kosten letten.