Het sociaal domein, wat is dat eigenlijk?

Binnen het sociaal domein helpen gemeenten mensen die tijdelijk moeite hebben met rondkomen of helemaal moeite hebben met rondkomen. Binnen het sociaal domeinen vallen een aantal focusgebieden, waaronder jeugdzorg en werk. Eigenlijk vallen alle onderwerpen die binnen het Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet vallen. Voorbeelden van hulp zijn de ondersteuning bij opvoeding en huishoudelijke ondersteuning. Ook kun je denken aan huishoudelijke ondersteuning. Je vindt meer informatie op Stimulanz.nl, ook over beleidsmedewerker sociaal domein opleiding

Jeugdhulp

Onder jeugdhulp binnen het sociaal domein ligt bijvoorbeeld de aandacht op kinderen en het gezin. Binnen jeugdhulp van het sociaal domein ligt de aandacht op bijvoorbeeld de problemen bij de opvoeding van de kinderen. Ook ligt er een bepaalde focus op hoe de ouders beter kunnen omgaan met hun kinderen, waarbij advies wordt gegeven aan ouders. Ook kan het zijn dat het desbetreffende gezin behoefte heeft aan meer ondersteuning. Als dit het geval is, dan biedt het sociaal domein jeugdhulp ook echt ondersteuning en professionele hulp. Een vast contactpersoon helpt dan met het maken van een geschikt plan van aanpak. 

Wmo en participatie

Als we kijken naar de Wmo is het sociaal domein ook verantwoordelijk voor het bepalen en uitbetalen van het persoonsgebonden budget. Naast het persoonsgebonden budget is dit onderdeel ook bezig met de huishoudelijke hulp. Het is belangrijk dat huizen schoon en leefbaar zijn. Mocht er de mogelijkheid dat een bewoner wel hulp nodig heeft, maar dit zelf kan regelen, dan wordt er eerst gekeken naar bijvoorbeeld buren of familie die kunnen helpen. Op deze manier wordt er dus niet zomaar hulp toegewezen aan iemand die dit nodig heeft. Eerst wordt er met behulp van advies en ondersteuning bepaald wat de beste oplossing is. 

Het onderdeel participatie houdt zich bezig met bijvoorbeeld het toewijzen van een Wajong-uitkering. Ook houdt dit aspect van het sociaal domein zich bezig met het helpen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan een geschikte baan, zodat ook zij kunnen meewerken in de maatschappij.