Wat houdt werken in de agrarische sector in?

De agrarische sector, een term die je vast veel voorbij hebt horen komen. Steeds vaker zijn er dan ook veel vacatures te vinden voor deze sector, maar wat houdt deze sector eigenlijk in en wat verstaan we onder de agrarische sector. Belangrijk ook wanneer je overweegt te gaan werken in de agrarische sector, wat houdt het werken in deze sector in. Oftewel, wat kan je verwachten wanneer je bijvoorbeeld een van de vele tuinbouw vacatures aanneemt. Onder de agrarische sector verstaan we de volgende onderdelen: veehouderijen, akkerbouwbedrijven, glastuinbouwbedrijven, loonwerkbedrijven en bedrijven die in gebouwen telen (bedekte teelt). De agrarische sector omvat dus ook meer bedrijven dan veel mensen denken, daarom biedt de agrarische sector ook zoveel mogelijkheden. 

Verwevenheid in de nationale economie

Door de grote van deze sector in Nederland kun je je dus vast ook voorstellen hoe belangrijk deze sector voor de nationale economie is en hoe deze sector dus met de rest van de economie verweven is. Dit komt omdat de toelevering van goederen aan deze sector essentieel is en er dus veel verschillende sectoren aan verbonden zijn. Denk maar eens aan de toelevering van veevoer, machines, energie, kassen, zakelijke diensten en kunstmest bijvoorbeeld. Hier komen dus veel verschillende sectoren bij kijken. Daarom omvatten agrarische vacatures ook ontzettend veel uiteenlopende soorten werkzaamheden, hierdoor is er eigenlijk voor een ieder wel een interessante baan te vinden binnen de agrarische sector. 

Handen in de klei of op het toetsenbord?

Door deze grote verwevenheid met zowel de nationale als de mondiale economie omvatten de werkzaamheden binnen de agrarische sector dus zowel vacatures waarbij je zogezegd je handen in de klei steekt of waarbij je met je handen aan het toetsenbord zit. De werkzaamheden zijn dus relatief uitgebreid doordat de sector een erg grote omvang heeft. Zo omvat de agrarische sector bijvoorbeeld maar liefst 8% van de werkgelegenheid in Nederland in 2019, dat zijn in vergelijking met de andere sectoren hoge cijfers. Dit illustreert dus goed de omvang van de sector en het belang dat deze heeft voor de nationale economie